Grupa Silesia Szkolenia

Kursy na uprawnienia SEPowskie

506 266 555

506 266 804

Liczba przeegzaminowanych osób

Egzaminy

102 000

Nasza działalność

Tradycja

90 lat tradycji

dowiedz się więcej

Liczba wykładowców

Wykładowcy

44

Komisja kwalifikacyjna 671

Komisja kwalifikacyjna

powołana
w 2011 roku

Liczba przeprowadzonych szkoleń

Szkolenia

1045

Średnia ocen wykładowców

Szkolenia

4,66/5

Najbliższe szkolenia

Uprawnienia elektryczne | Szkolenie G1 G2 G3 | koszt: 89 zł (zw z vat)

18/02
Kalisz , godz. 16:00

Miejsce szkolenia: Cosinus Kalisz, ul. Majkowska 11 (informacja o numerze sali będzie dostępna na miejscu)

18/02
Bielsko-Biała , godz. 16:00

Miejsce szkolenia: BKS STAL ul. Rychlińskiego 19, II piętro, Bielsko-Biała

19/02
Katowice , godz. 16:00

Katowice, MAKSIMUM, ul. Opolska 22, sala 0

19/02
Bełchatów , godz. 16:00

Miejsce szkolenia: O.Sz.K. ”AUTO - SZKOŁA HYŻY”, ul. Lipowa 6F, Bełchatów

20/02
Łódź , godz. 16:00

Miejsce szkolenia: Cosinus, ul. Wólczańska 81, Łódź (informacja o numerze sali będzie dostępna na miejscu)

20/02
Wrocław , godz. 16:00

Miejsce szkolenia: Cosinus, ul. Hoene-Wrońskiego 24-25, (informacja o numerze sali będzie dostępna na miejscu)

Pomiary Elektryczne | koszt: 349 zł (zw z vat)

20/02
Wrocław , godz. 11:00

Miejsce szkolenia: Cosinus, ul. Hoene-Wrońskiego 24-25, (informacja o numerze sali będzie dostępna na miejscu)

20/02
Łódź , godz. 11:00

Miejsce szkolenia: Cosinus, ul. Wólczańska 81, Łódź (informacja o numerze sali będzie dostępna na miejscu)

21/02
Kraków , godz. 11:00

Miejsce szkolenia: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, al. Kijowska 14, sala 8K

24/02
Gliwice , godz. 11:00

Miejsce szkolenia: Wydział Architektury, ul. Ks. M. Strzody 10, Gliwice (o nr sali pytać na portierni - sala wynajmowana na potrzeby szkolenia)

25/02
Poznań , godz. 11:00

Miejsce szkolenia: Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, Głogowska 26, sala 317, Poznań

26/02
Warszawa , godz. 11:00

Miejsce szkolenia: Cosinus, ul. Łucka 13, (informacja o numerze sali będzie dostępna na miejscu)

Uprawnienia Elektryczne do 1kV

Grupa Silesia Szkolenia oferuje kursy SEP oraz szkolenia na uprawnienia energetyczne dla osób chcących podnieść swoje kompetencje zawodowe oraz też pragnących odnowić ich ważność. Opracowane uprawnienia wiążą się głównie z eksploatacją oraz kontrolą urządzeń, instalacji i sieci, które w zawodzie elektryka odnoszą się do istotności oraz odpowiedzialności.

W przypadku informacji tyczących się szkoleń z działu uprawnień energetycznych zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu naszej firmy. Zachęcamy również do przejrzenia aktualnych ofert naboru w wielu miastach naszego kraju.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianą przepisów dotyczących okresu prawomocności uprawnień energetycznych, które, zgodnie z ustawą z 2005 roku, powierzane są na okres 5 lat. ,,Ustawa z dnia 4 marca 2005 roku związana jest właśnie ze zmianą aktu prawnego Prawo Energetyczne jak również aktu prawnego Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2005 Nr 62. poz. 552), która obowiązuje od 3 maja 2005 roku. Oznacza to, iż uprawnienia uzyskane przed wyżej wymienioną datą straciły ważność 3 maja 2010 roku."

Zapraszamy do kontaktu osoby fizyczne jak i firmy oraz grupy zorganizowane.

Nota informacyjna: Szkolenia elektryczne z zakresu G1 oferowane przez naszą firmę (uprawnienia SIMP) dają posiadaczowi takie same uprawnienia elektryczne / elektryka jak tzw. uprawnienia sep, uprawnienia sepowskie, kurs sep, uprawnienia sep do 1 kV, szkolenia sep, sep uprawnienia.

Nawet najprostsze działanie związane z prądem elektrycznym wymaga odpowiedniej wiedzy oraz kwalifikacji. Co prawda zdobycie uprawnień elektrycznych nie jest uzależnione od ukończenia szkoły o jakimś szczególnym profilu (np. technikum elektryczne, energetyczne, elektroniczne itp.) Jednak jeżeli poziom Twojej wiedzy w zakresie instalacji elektrycznych nie jest odpowiednio dobry, to warto będzie zapisać się na przygotowawczy kurs SEP. Kursy takie są organizowane przez naszą firmę. Nasz kurs oprócz przygotowań do egzaminu, przygotuje Cię przede wszystkim także do pracy na stanowisku elektryka, gdyż na naszym kursie prowadzimy praktyczne zajęcia w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznych, urządzeń elektrycznych i sieci elektroenergetycznych do 1 kV. Po naszym kursie zdobędziesz gruntowną wiedzę, dotyczącą uprawnień elektrycznych.

Szkolimy w całej Polsce. Przeprowadzamy kursy na uprawnienia (elektryka) sepowskie do 1kV m.in. w takich miastach, jak: Gliwice, Katowice, Kraków, Wrocław, Warszawa, Częstochowa, Toruń, Rzeszów, Bielsko-Biała, Opole, Szczecin, Poznań, Gdańsk, Bełchatów, Zielona Góra, Łódź. Zapisz się na kurs w wybranym mieście. Zdobędziesz u nas uprawnienia elektryczne, uprawnienia energetyczne oraz uprawnienia gazowe. Posiadamy własną komisję egzaminacyjną. Poznaj nasze atrakcyjne ceny kursów.

UPRAWNIENIA ELEKTRYKA - INFORMACJE

- Czym dokładnie zajmuje się Grupa Silesia Szkolenia sp. z o.o.?
- Nasza firma zajmuje się dokształcaniem osób dorosłych w zakresie szkoleń zawodowych oraz uprawnień elektrycznych.

- Jakie dokładnie kursy i szkolenia oferuje Wasza firma?
- Oferujemy kursy przygotowawcze wraz z egzaminami na uprawnienia elektryczne zarówno w zakresie dozoru, jak i eksploatacji.

- Dla kogo dokładnie przewidziane są oferowane przez Was kursy elektryczne?
- Nasza szkolenia elektryczne przeznaczone są dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

- Czy posiadacie kurs przygotowujący do pracy na stanowisku elektryka?
- Tak, kurs na uprawnienia elektryczne przygotowuje do pracy na stanowisku elektryka:
"E" - eksploatacja lub dozór "D" urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

- Czy po Waszym kursie jest możliwość przystąpienia do egzaminu?
- Tak, wszystkie nasze szkolenia elektryczne kończymy państwowym egzaminem.

Grupa 1 - uprawnienia elektryczne - eksploatacja plus dozór.
- Jaki jest zakres tematów poruszanych na szkoleniu Grupa 1?
- Na tym kursie poruszana jest problematyka z zakresu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną, a mianowicie:

- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
- urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
- urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
- urządzenia elektrotermiczne;
- zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW;
- sieci elektryczne oświetlenia ulicznego;
- urządzenia do elektrolizy;
- urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym;
- elektryczna sieć trakcyjna;
- aparatura kontrolno-pomiarowa, a także urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń oraz instalacji w wymienionych wyżej punktach;

Grupa 2 - uprawnienia cieplne - eksploatacja plus dozór.
- Jaki jest zakres tematów poruszanych na szkoleniu Grupa 2?
- Na tym kursie poruszana jest tematyka z zakresu urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

- sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
- kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
- przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
- turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
- pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
- urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;;
- urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
- piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
- sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji w wymienionych wyżej punktach.

Grupa 3 - uprawnienia gazowe - eksploatacja plus dozór.
- Jaki jest zakres tematów poruszanych na szkoleniu Grupa 3?
- Na tym kursie poruszana jest tematyka z zakresu urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe:

- urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, rozkładanie paliw gazowych, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewanie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
- urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
- sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
- urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
- turbiny gazowe;
- urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
- sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
- przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
- urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
- aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji w wymienionych wyżej punktach.

Zakres i tematyka kursów elektrycznych dla osób ubiegających się o uprawnienia elektryczne kontrolno pomiarowe:

- Podstawy prawne. Normy i przepisy obowiązujące przy wykonywaniu pomiarów;
- Podstawy sieci oraz instalacji elektrycznych;
- Bezpieczeństwo i Higiena Pracy przy pracach pomiarowych;
- Wymagania w stosunku do mierników i dokładności pomiarów;
- Dobór odpowiedniej metody pomiarowej;
- Zasady, zakresy i częstość wykonywania pomiarów elektrycznych;
- Dokumentowanie prac;
- Wzory protokołów;
- Prezentacja mierników;
- Pomiary w praktyce;
- Wykonywanie pomiarów:
- Ciągłość połączeń ochronnych oraz wyrównawczych;
- Pomiar rezystancji izolacji;
- Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
- Pomiar wyłączników przeciwporażeniowych oraz różnicowoprądowych;
- Pomiar rezystancji uziemień;
- Pomiar rezystywności gruntu;
- Badanie elektronarzędzi;
- Badanie sprzętu ochronnego i dielektrycznego;
- Sprawdzian nabytej wiedzy.

Zapraszamy do zapisania się na organizowane regularnie przez Nas w całej Polsce kursy elektryczne - pełny zakres G1, G2, G3, uprawnienia do 1kv.

Grupa Silesia - O firmie

Grupa Silesia Szkolenia to firma wyspecjalizowana w szkoleniach w zakresie uprawnień energetycznych z zakresu G1- uprawnienia elektryczne, G-2 Uprawnienia cieplne i G-3 uprawnienia gazowe, zarówno dl...

Czytaj więcej

Szkolenia BHP

Grupa Silesia Szkolenia pragnie zaproponować Państwu skorzystanie z usług z zakresu bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Nasza firma świadczy zorganizowanie szkoleń z zakresu BHP i ppoż., pierwszej pomo...

Czytaj więcej

Szkolenia UDT

Powyższą zakładkę poświęcamy osobom chcącym ulepszyć swoje doświadczenie zawodowe. Przedstawiamy więc szkolenia dotyczące obsługi konserwacji urządzeń technicznych, które pomogą Państwu zdobyć koniecz...

Czytaj więcej

Pierwsza Pomoc

Na prowadzonych przez nas kursach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej chcielibyśmy przekazać Państwu obeznanie oraz praktyczne umiejętności z zakresu postępowania i reagowania w sytuacjach zagra...

Czytaj więcej

Audyty Energetyczne

Poniżej prezentujemy podstawowe informacje na temat oferty przeprowadzenia przez naszą firmę audytów energetycznych jak i procedury wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej. Świadectwa c...

Czytaj więcej

Opinie o innowacyjności

Dział poświęcony jest niezależnej opinii na temat wdrażanej przez przedsiębiorcę technologii. Adekwatnie do wymogu zarządzonego przez Ministerstwo Gospodarki opinia o innowacyjności technologii poświ...

Czytaj więcej